Ο δρόμος για την πλήρη ένταξη των παιδιών Ρομά περνάει μέσα από την εκπαίδευση.

Καλώς ορίσατε!

Μια πρωτοβουλία για την αντιμετώπιση των ιδιαιτεροτήτων μιας εκπαίδευσης χωρίς αποκλεισμούς και την υπέρβαση των στερεοτύπων

Η κατάσταση σήμερα:
Στην Ελλάδα σήμερα, πολλές κοινότητες Ρομά ζουν ακόμα σε συνθήκες ακραίας περιθωριοποίησης, κοινωνικού αποκλεισμού, φτώχειας και διακρίσεων. Η ενσωμάτωση τους στην κοινωνία παραμένει μια παρατεταμένη και ανεπίλυτη πρόκληση.
Στόχοι προγράμματος:
Η αντιμετώπιση των αναγκών των μαθητών Ρομά για εκπαιδευτική και κοινωνική ένταξη με την ανάπτυξη ενός μοντέλου δημοκρατικής και χωρίς αποκλεισμούς διαπολιτισμικής εκπαίδευσης που βασίζεται στις αρχές και τις κατευθυντήριες γραμμές για τον σεβασμό και την εφαρμογή των ανθρώπινων δικαιωμάτων και της συμπεριληπτικής μάθησης.
Σχετικά με το έργο:
Το έργο αυτό αποτελεί μια προσπάθεια του εκπαιδευτικού μας συστήματος να αναλάβει μια ολιστική σχολική προσέγγιση για την κοινωνική ένταξη των μαθητών Ρομά.
"Πώς μπορεί ένα παιδί να αποδίδει στο σχολείο όταν δεν μπορεί να καλύψει την βασική ανάγκη της πείνας;"
Ενσωμάτωση

Ποιούς αφορά

ΠΑΙΔΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ
ΗΛΙΚΙΑΣ

Παιδιά Ρομά σχολικής ηλικίας ώστε να ολοκληρώσουν την σχολική τους εκπαίδευση και να αποτραπεί η σχολική διαρροή.

education
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ

Επαγγελματίες της εκπαίδευσης (εκπαιδευτικοί, διευθυντές, διοικητικό προσωπικό, βοηθοί κ.λπ.), ώστε να αναπτύξουν τις ικανότητές τους στην αντιμετώπιση των εκπαιδευτικών αναγκών των μαθητών Ρομά

ΣΧΟΛΕΙΑ ΟΛΩΝ
ΤΩΝ ΒΑΘΜΙΔΩΝ

Σχολεία στα οποία φοιτούν μαθητές Ρομά, έτσι ώστε να υιοθετούν ολιστικές σχολικές προσεγγίσεις για την ενσωμάτωση των Ρομά

ΓΟΝΕΙΣ
ΜΑΘΗΤΩΝ ΡΟΜΑ

Γονείς μαθητών Ρομά ώστε να μπορούν να συμμετέχουν σε σχολικές δραστηριότητες και τη σχολική ζωή όπως οι υπόλοιποι γονείς και να επιτυγχάνεται η σύνδεση μεταξύ του σχολείου και της κοινότητας

.

Δραστηριότητες

Αποστολή μας είναι να συμβάλουμε στην επιτυχή ενσωμάτωση των παιδιών και των νέων Ρομά

Το πρόγραμμα INCLUSIVE SCHOOLS FOR ROMA προτείνει την εκπόνηση και την εφαρμογή μιας αποτελεσματικής στρατηγικής για την εξέλιξη του σχολείου σε ένα περιβάλλον χωρίς αποκλεισμούς που θα εξασφαλίζει την επιτυχή ένταξη των παιδιών και των νέων Ρομά. Το έργο προτείνει την ανάπτυξη και την εφαρμογή της παρέμβασης Inclusive Schools for Roma.

Το έργο περιλαμβάνει:
• ολιστική ανάπτυξη συμπεριληπτικής εκπαίδευσης
• εκπαίδευση και υποστήριξη των εκπαιδευτικών
• και διαμεσολάβηση μεταξύ σχολείου και κοινότητας Ρομά
Το έργο σε αριθμούς
Εργαλεία

• ανάλυσης αναγκών για τα σχολεία με μαθητές Ρομά,
• ανάπτυξη εγχειρίδιου για την ενταξιακή εκπαίδευση των μαθητών Ρομά και οδηγός διαμεσολαβητών
• συλλογή και ταξινόμηση διδακτικού και μαθησιακού υλικού (βίντεο, φυλλάδια, παρουσιάσεις)
• διαμεσολαβητές για τα σχολεία.
0
Δάσκαλοι και Εκπαιδευτικοί
0
Διαμεσολαβητές
0
Σχολεία
Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε μαζί μας και πείτε μας πώς μπορείτε να συμμετάσχετε σε αυτό.

    [mc4wp_checkbox]

    Scroll to Top